Snur site work

snur web

همکاری با شما
همکاری با شما

04 Jul 2021 0 270

برای همکاری لطفا از طریق لینک زیر اعلام بفرمایید http://snur.ir/index.php?module=sendmail to=admin

جذب نیروی متخصص برای سایت
جذب نیروی متخصص برای سایت

04 Jul 2021 0 276

ما برای قسمت دوره های اموزشی سایت در درس های پایه دهم و یازدهم و دوازدهم نیاز به افرادی داریم که جزوات و دوره های اموزشی برگزار کنند . برای درس های عمومی نیاز به درسنامه و دوره داریم برای درس های عمومی: فارسی عربی زبان انگلیسی دین و زندگی و برای درس های ت

شعر دوم فروسی
شعر دوم فروسی

03 Jul 2021 0 192

نگارندهٔ بر شده پیکرست ز نام و نشان و گمان برترست نبینی مرنجان دو بیننده را به بینندگان آفریننده را که او برتر از نام و از جایگاه نیابد بدو نیز اندیشه راه فروسی-شاهنامه

شعر فروسی
شعر فروسی

03 Jul 2021 0 221

کزین برتر اندیشه برنگذرد به نام خداوند جان و خرد خداوند روزی ده رهنمای خداوند نام و خداوند جای فروزنده ماه و ناهید و مهر خداوند کیوان و گردان سپهر فردوسی-شاهنامه

1
nurad.ir nurad.ir nurad.ir
^