وبسایت سنیور| سنیور به معنای ارشد ،ریش سفید و بزرگتر هست| مطالب مفید و تخصصی وب و گرافیک و تولید محتوا

مطالب های امروز به صورت لیبل زرد نشان دار شده اند.

رست فول API چیست

رست فول API چیست
ساده شروع می کنیم تا متوجه شویم.  API یک مخفف کلمه  (Application Programming Interface) هست که به معنی واسط برنامه نویسی نرم افزار هست. و کلمه RESTfull باز مخفف (Representational State Transfer) هست که به معنی انتقال بازنمودی حالت هست.
در اصل رست فول یک سبک از معماری نرم افزار هست که برای انتقال داده های پیچیده استفاده می شود و از رابط هایی مثل XML و json پیچیده تر هست و کاربرد زیادی نیز امروزه پیدا کرده هست.
برای این تبادل اطلاعات معماری هایدیگری مثل سوپ (SOAP) نیز وجود دارد که یک پرتکل دسترسی آسان به اشیا هست.

مرتبط

No comments yet
نظر
nurad.ir nurad.ir nurad.ir
^