وبسایت سنیور| سنیور به معنای ارشد ،ریش سفید و بزرگتر هست| مطالب مفید و تخصصی وب و گرافیک و تولید محتوا

مطالب های امروز به صورت لیبل زرد نشان دار شده اند.

جزوه درسی ریاضیات قانون بخش پذیری

در این قانون طبق شکل مشاهده می کنید که در مجموعه ها چگونه قانون بخش پذیری اجرا شده است

مرتبط

No comments yet
نظر
nurad.ir nurad.ir nurad.ir
^