وبسایت سنیور| سنیور به معنای ارشد ،ریش سفید و بزرگتر هست| مطالب مفید و تخصصی وب و گرافیک و تولید محتوا

مطالب های امروز به صورت لیبل زرد نشان دار شده اند.

جذب نیروی متخصص برای سایت

ما برای قسمت دوره های اموزشی سایت در درس های پایه دهم و یازدهم و دوازدهم نیاز به افرادی داریم که جزوات و دوره های اموزشی برگزار کنند .
برای درس های عمومی نیاز به درسنامه و دوره داریم 
برای درس های عمومی:
  • فارسی
  • عربی
  • زبان انگلیسی
  • دین و زندگی
و برای درس های تخصصی رشته های ریاضی و تجربی نیز نیاز به همکار برای مرکز آموزشی نور داریم
  • شیمی
  • فیزیک
  • ریاضیات
  • زیست
  • هندسه
  • آمار

مرتبط

No comments yet
نظر
nurad.ir nurad.ir nurad.ir
^