ترفند های دوم Task Manager

در قسمت پایین پنجره Task Manger روی فلش کنار عبارت More Details کلیک کنید. این کار باعث میشود اندازه پنجره به میزان قبل ملاحظ های بزر گتر شود و گزین ههای بسیار بیشتری در اختیار شما قرار گیرد

در تب اول که Processes نام دارد، هر چیزی که در سیستم شما در حال اجرا است فهرست میشود. اگر علاقمند هستید ببینید چه چیزی در حال استفاده از تمام توان پردازنده مرکزی شما است، روی ستون CPU کلیک کنید تا یک فلش رو به پایین کنار آن ظاهر شود، با این کار برنامه ها به ترتیب بر اساس میزان CPU مصرفی از بیشترین به کمترین مرتب میشوند. روی ردیف بالای جدول که با عناوین name/cpu/memory/disk مشخص شده راست کلیک کنید، با این کار شما می توانید ستو نهای بیشتری از اطلاعات را به این جدول اضافه کنید. ستون Command Line مسیری که فایل exe یک اپلیکیشن در آن قرار دارد را به شما نمایش میدهد و ستون Publish به شما اعام میکند که چه کسی این اپلیکیشن را نوشته است.

جوابی بنویسید

ایمیل شما نشر نخواهد شدخانه های ضروری نشانه گذاری شده است. *

*