بایگانی ماهانه: سپتامبر 2015

روشهاي عملی تقویت حافظه از نظرطب اسلامی

روشهاي عملی تقویت حافظه از نظرطب اسلامی امروز روش هایی برای تقویت حافظه برای شما تهیه شده انشالله از این روش ها استفاده کنید خوردن کندر در تقویت حافظه بسیار موثر است. گذاشتن حنا بر سر حتی اگر به مقدار کم باشد روشی عالی براي تقویت حافظه محسوب می شود. ذکر صلوات به طور عجیبی حضور ذهن و تقویت حافظه ... ادامه مطلب »